Evropská unie

Projekt

Účast společnosti JSTB International, s. r. o. na zahraničních veletrzích

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíl projektu: Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků.

Předmětem projektu je podpora účasti společnosti JSTB International, s.r.o. na mezinárodních veletrzích se zaměřením na fitness, v EU i mimo EU, s cílem propagace produktů a posílení pozice na zahraničních trzích.